f Obchodní podmínky - CRP Test

Obchodní podmínky

Informace o provozovateli

Provozovatelem stránek www.crptest.cz a současně prodejcem zboží, které je nabízeno jejich prostřednictvím, je firma:

IVT IMUNO, s.r.o.

IČ: 25863924
DIČ: CZ25863924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22954.

Sídlo

Ulice: Pavlovická 59
Obec: Olomouc
PSČ: 772 00

Kontaktní údaje

Tel: 585 312 945
Fax: 585 313871
E-mail: info@ivtimuno.com

Bankovní spojení

Číslo účtu (CZK): 167377504 /0300
Banka: Československá obchodní banka, a. s.
IBAN: CZ9503000000000167377504
SWIFT: CEKOCZPP

Předmět plnění

1. Předmětem plnění je dodávka zboží na základě objednávky zadané zákazníkem prostřednictvím webových stránek (elektronického obchodu).

2. Součástí dodávky je faktura (daňový doklad), která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

3. Změna nebo zrušení objednávky:Zadanou objednávku lze měnit či stornovat pouze dohodou s prodejcem, a to jedině v případě, že dosud nedošlo k expedici příslušné zásilky.

Ceny zboží

Není-li výslovně zmíněno jinak, jsou všechny ceny uvedeny včetně DPH. Měnou je koruna česká.

Objednání zboží

Zadání objednávky probíhá prostřednictvím webového formuláře, v němž zákazník vybere požadované zboží, počet kusů a způsob dopravy. Současně je třeba vložit také kontaktní údaje.

Při zadávání kontaktních údajů je nutno správně vyplnit všechny povinné položky (ve formuláři jsou označeny hvězdičkou). Informace, které klient v rámci objednávky uvede, musejí být pravdivé. Při zadání chybných anebo neúplných údajů může dojít k problémům při vyřizování objednávek, zejména pokud jde o včasné a správné doručení zásilek.

Jakmile zákazník vloží objednávku, bude na jeho e-mailovou adresu odesláno potvrzení o této objednávce.

Dodací podmínky

1. Zásilky jsou obvykle expedovány do 36 hodin od objednání, a to každý pracovní den kromě pátku (přesněji: kromě dne, který předchází dnům pracovnímu klidu).

2. Zboží zasíláme na dobírku prostřednictvím těchto dopravců:

Česká pošta

Prostřednictvím České pošty zasíláme zboží běžným balíkem.

Cena dopravného přes Českou poštu činí 130,- Kč (včetně DPH). Balné neúčtujeme.

PPL

Zásilky prostřednictvím společnosti PPL je možno během přepravy sledovat. Informace o aktuálním stavu a pohybu zásilky lze získat po zadání čísla balíku přímo na úvodní webové stránce dopravce (www.ppl.cz). Číslo zásilky obdrží zákazník e-mailem v okamžiku expedice. Informace o zásilkách jsou dostupné zhruba 15 minut po expedici (tj. po odeslání informační zprávy s číslem zásilky).

Cena dopravného přes PPL činí 90,- Kč (včetně DPH). Balné neúčtujeme.

3. Zásilky do zahraničí: Zboží objednané prostřednictvím objednávkového systému zasíláme pouze do České republiky. Jestliže si přejete objednat zboží do zahraničí, kontaktujte nás telefonicky, sdělíme vám konkrétní podmínky.

Platební podmínky

1. Úhrada za objednané zboží se realizuje dobírkou ve chvíli jeho doručení. Zákazník zaplatí přepravci při převzetí zboží.

Vrácení zboží

1. Kupující (spotřebitel) má právo zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu (zásilkové služby) bez udání důvodu vrátit. K vrácení musí dojít do 14 dnů od data převzetí zásilky.

2. Vrácené zboží musí být neporušené a bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu a s originálem nebo alespoň kopií faktury (daňového dokladu). Vlastní vrácení lze realizovat prostřednictvím některé přepravní služby nebo osobně. Pro určení lhůty je rozhodující datum odeslání vráceného zboží zpět prodávajícímu.

3. Prodávající má právo vrácení zboží odmítnout, jestliže kupující překročí zákonnou lhůtu pro vrácení anebo zboží vrátí poškozené, se známkami užívání, opotřebení, bez původních obalů či potřebných dokladů.

4. Cenu vráceného zboží uhradí prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od data převzetí vráceného zboží, a sice bankovním převodem nebo složenkou.

5. Při vracení zboží nemá kupující nárok na vrácení poplatků za poštovné, které vynaložil na zaslání zboží zpět prodávajícímu, ani na vrácení poplatku za původní doručení zboží prodávajícím (tj. ceny dopravného a dobírečného).

Reklamační řád

1. Převzetí zásilky: Převzetím zásilky od dopravce její příjemce potvrzuje, že zásilka nevykazovala zjevné známky poškození. Proto je zákazník povinen při přebírání zásilky od dopravce zkontrolovat její stav, zejména neporušenost přepravního obalu.

2. Odmítnutí převzetí: Je-li zásilka viditelně porušena či poškozena (protržení, tvarové deformace, silné znečištění apod.) nebo existuje-li podezření na neoprávněné vniknutí do zásilky, má zákazník právo převzetí balíku odmítnout. V takovém případě je přepravce povinen kupujícímu vystavit písemný protokol o reklamaci či jiný dokument se záznamem o zjištěných závadách.

Tento protokol pak slouží kupujícímu jako doklad o oprávněném odmítnutí zboží a zakládá nárok na zaslání nového, bezvadného zboží od prodejce. Nové, bezvadné zboží může prodejce zaslat kupujícímu jen na základě platného a potvrzeného dokumentu od přepravce o reklamaci či ztrátě balíku.

Prodejce následně na základě protokolu uplatňuje u přepravce náhradu škody vzniklé poškozením či ztrátou zboží během přepravy.

3. Reklamaci zboží je možno uplatnit u prodejce pouze písemně. Podání reklamace musí obsahovat zejména následující údaje: číslo a datum objednávky či faktury, popis zjištěných závad. Reklamaci lze podat také e-mailem na adresu reklamace@ivtimuno.com.

4. O průběhu a stavu vyřizování reklamace bude zákazník informován.

5. Použití výrobků: Způsob použití výrobků a související pracovní postupy jsou popsány v příbalové informaci, která je součástí balení. Zákazník (uživatel) je povinen se těmito pokyny řídit.Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborné či chybné manipulace s produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi. Na tyto případy se záruka nevztahuje.

Ochrana osobních údajů

1. Některé údaje, které zákazníci povinně zadávají v rámci objednávky (především jméno,příjmení, adresa, kontaktní údaje), jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2. Provozovatel těchto stránek (firma IVT IMUNO, s.r.o.) si uvědomuje důvěrnost osobních údajů svých klientů a prohlašuje, že s nimi bude nakládat a chránit je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

3. Poskytnuté osobní údaje jsou provozovatelem zpracovávány po dobu neurčitou, tj. až do odvolání souhlasu uděleného provedením objednávky. Zákazník může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat (např. prostřednictvím e-mailu adresovaného správci stránek) a provozovatel údaje bez zbytečného odkladu zlikviduje.

4. Účel použití osobních údajů: Všechny získané osobní údaje zákazníků budou používány výhradně pro účely vzájemných obchodních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím. Nebudou poskytnuty třetím osobám a ani jinak zneužity.

5. Použití osobních údajů jinými subjekty: K osobním údajům klientů může mít přístup i jiný subjekt (např. přepravce). V takových případech budou osobní údaje použity pouze pro potřeby konkrétní služby nebo činnosti, kterou daný subjekt pro provozovatele zajišťuje (např. doprava zásilek). Spolupracující subjekt nesmí osobní údaje předávat dalším osobám.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

2. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou vydány v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („NOZ“) a doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou.