f Easy Self Testing - CRP Test

Easy Self-Testing

Iniciativa Easy Self-Testing vyjadřuje snahu o zpřístupnění prostředků rychlé diagnostiky lidem, kteří nemají odborné lékařské vzdělání, avšak v rámci péče o vlastní zdraví mají o tuto oblast zájem.

Výrobky s označením Easy Self-Testing jsou primárně určeny pro širokou laickou veřejnost a domácí použití. Tato produktová řada nezahrnuje pouze dnes již běžné testy pro stanovení těhotenství či ovulace, ale také testy pro pokročilejší diagnostiku, jako je analýza moči, test na okultní krvácení ve stolici či stanovení C-reaktivního proteinu (CRP).